Επιτάχυνση επιστροφής παράτυπων μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Επιτάχυνση επιστροφής παράτυπων μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή

  • Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εγκαινίασε επίσημα τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Επέμβασης σε θέματα Επιστροφών (European Return Intervention Teams), οι οποίες αποτελούνται από 690 ειδικούς σε θέματα επιστροφής, συνοδών επιστροφής και παρατηρητών επιστροφής παράτυπων μεταναστών.

Ο οργανισμός θα είναι πλέον σε θέση να... αναπτύξει τους εν λόγω εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη των κρατών - μελών στο να οργανώνουν και να συντονίζουν επιχειρήσεις επιστροφής και στο να συνεργάζονται με τρίτες χώρες για την επιστροφή και την επανεισδοχή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Ο επίτροπος αρμόδιος για τη Mετανάστευση, τις Eσωτερικές Yποθέσεις και την Iθαγένεια Δημήτρης Αβραμόπουλος σημείωσε ότι «η εξασφάλιση της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών που δεν πληρούν τους όρους εισόδου, παραμονής ή διαμονής στην Ε.Ε. και η μείωση των κινήτρων για την παράνομη μετανάστευση αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία της πολιτικής για τη μετανάστευση».
Ενώ τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τις δραστηριότητες επιστροφής μεταναστών, καθώς και τόσο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιος έχει το δικαίωμα ασύλου ή το δικαίωμα παραμονής στην Ε.Ε., όσο και για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, ο οργανισμός θα έχει τώρα στη διάθεσή του πρόσθετα μέσα για να παράσχει στα κράτη - μέλη πρακτική υποστήριξη και βοήθεια επί τόπου.
Σε επείγουσες καταστάσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται Ευρωπαϊκές Ομάδες Επέμβασης σε θέματα Επιστροφών, κατόπιν αιτήματος κράτους - μέλους ή με πρωτοβουλία του οργανισμού.
Bookmark and Share